نوشته‌ها

اپاندیموما چیست؟

اپاندیموما چیست؟

اپاندیموما از تغییر فرم نئوپلاستیک سلول های اپندیمال نشات می گیرند که پوشاننده سیستم بطنی بوده و ۲ الی ۳ درصد از تومورهای مغزی را تشکیل می دهند. اغلب آنها خوب شناسایی شده، در حالی که برخی دیگر از این مزیت برخوردار نمی باشند.

بطن قسمتی از مغز است که وظیفه ی تولید ، ذخیره و گردش مایع مغزی و نخاعی را برعهده دارند. مایع مغزی نخاعی مایعی است که مغز و نخاع در آن شناوراند و باعث کاهش اصطکاک و همچنین نقش ضربه گیری و تغذیه ای مغز را بر عهده دارند.

اپاندیموما

مایع مغزی نخاعی یک لایه پوششی در کانال خود دارد که اپندیم نام دارد و سلول هایی که از این بخش منشا می گیرند اپاندیم هستند.

از درجه یک تا درجه 3 در سازمان بهداشت جهانی تقسیم بندی بندی میشوند و هرچه درجه ی آن بالا تر میرود بحث بدخیمی آن بیشتر میشود.

بستگی به جایی که اپندیوم ها قرار دارند علائم متفاوتی دارند. این تومور ها میتواند در حفره خلفی ، حفره قدامی ، قائده جمجمه ، بطن ها قرار گیرد.

درمان اپاندیموما ها هم جراحی مغز و اعصاب است.