نوشته‌ها

تومور خوش خیم

به چه توموری ، تومور خوش خیم مغز می گویند؟

توموری که جز تومرهای خوش خیم محسوب میشود ، تومور شووانوم ( نوروفیبریوم) است که در داخل اعصابی که در مغز یا نخاع یا اعصاب محیطی لایه های محافظتی به نام میلین داریم که این میلین در سیستم اعصاب مرکزی مغز و نخاع توسط سلوسل های الیگودنروسی ایجاد می شود و سیستم اعصاب محیطی توسط سلول های محیطی شووان ایجاد میشود. اگر این سلول ها رشد نامناسبی پیداکنند این شووانوم ها ایجاد میشود.

تومور خوش خیم مغزی

این تومورها معمولا جز درجه بندی های یکم در سازمان بهداشت جهانی میشوند اما ممکن است در درجات بالاتری نیز قرار گیرند.

اگر این شووانوم ها حملاتی به بافت های اطراف یا حتی متاستاز به اندام های دیگر داشه باشند جز تومورهایی با درجه بندی بالاتر می شوند.

این تومورها تومورهایی هستند که باعث اختلال عملکردی عصبی سلول هایی میشوند که از این اعصاب منشا گرفته اند. این تومور ها بسیار سفت و چسبناک هستند که به بافت خود چسبیده اند. به خصوص نوروفیبروم ها و این هابرای برای اینکه جراحی شوند باید توسط مانیتورینگ هایی که عصب را مانیتور می کنند ، جراحی می شوند.

در صورتی که تومور بافت خیلی واضحی با بافت عصبی که با آن نداشته باشد جراحی راحت تر صورت میگیرد در غیر این صورت به وسیله ی دستگاهی به نام مانیتورینگ جراح درصورت آسیب دیدن عصب در حین جراحی اطلاع پیدا میکند.

در این صورت شما باید از قسمت دیگری تخلیه تومور را انجام دهید. این تومور ها مانند مننژیوم هستند. درصورتی که تومور خوشخیم باشد همان مراقبت های اولیه را انجام میدهیم و سپس پس از جراحی بیماران بعد از عمل یک الی دو شب را باید در ICU بماند و همچنین CT SCAN از آن ها گرفته شود تا از خون ریزی نداشتن و باقی نماندن تومور مطمئن شویم.

معمولا بعد از روند این مراحل وارد بخش شده و پس از 2 الی 3 روز اگر مشکلی در آن ها مشاهده نشد مریض مرخص میشود.

بعد از اینکه جواب پاتولوژی را دریافت کردیم با توجه به درجه بدخیمی تومور تصمیم با آن گرفته می شود که آیا نیاز به اشعه یا همان رادیوتراپی در بیمار هست یا خیر.

اگر نیاز به رادیوتراپی نبود فقط بیمار Fallow میشود. در سال اول هر سه ماه ، در سال دوم هر 6 ماه و در سال سوم هر 8 ماه صورت می گیرد. بعد از سال سوم تا سا سال پنجم هر ساله باید به پزشک مراجعه کنیم . بعد از سال پنجم هر دوسال یک بار فالو می شود.

در این چکاپ ها از بیمار MRI گرفته میشود تا از تشکیل نشدن دوباره تومور در قسمت های دیگر مطمئن شویم.

اگر تومور متاستاز کرده باشد و به بافت های دیگر حجوم برده باشد ، با کمک دستگاه های اشعه یا همان رادیوتراپی به قسمتی که تومور وجود داشته اشعه میتابانیم تا تومور عود نکند.