نوشته‌ها

Kyphoplasty

تزیق سیمان یا کایفوپلاستی

به درمان شکستگی های مهره ی کمری که آسیب زیادی بیمار ندیده است و نخاع بیمار تحت فشار نیست تزیق سیمان یا کایفوپلاستی می گویند.

درمان شکستگی های مهره ی بیمار به صورتی است که بیمار باید کمربند بسته و استراحت مطلق باشد. بعد از یک ماه فرایند جوش خوردن شکستگی مهره شروع میشود. با توجه به اینکه بسیاری از بیماران متلا به پوکی استخوان هستند ، این افراد پس از گذشت یک ماه مهره ی آن ها جوش نمیخورد و در هنگام معاینه متوجه میشویم که دارای درد زیادی هستند.

کایفوپلاستی

همچنین در شکستگی های مهره ی افراد مسنی که مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی هستند ، امکان جراحی وجود ندارد از این رو از تزریق سیمان یا کایفوپلاستی استفاده میکنند.

این روش بیمار بستری نمیشود. بیهوشی عمومی در آن وجود ندارد و برشی در یدن بیمار صورت نمیگیرد. بیمار در هنگام این عمل پس ورود به اتاق عمل ، یک داروی خواب آور به او داده میشود و از طریق پوست توسط هدایت کننده هایی که هستند سیمان به درون مهره ی بیمار فرستاده میشود .

در این صورت درد بیمار بلافاصله بعد از عمل درمان میشود.

این روش ، یک روش کم تهاجمی است که در سال های اخیر بسیار طرفدار پیدا کرده است و برای افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند و یا بیمارانی که دوره ی جوش خوردگی آن ها گذشته اما هنوز مهره ی آنها جوش نخورده است و یا شکستگی مهره ی آن ها عمل نیاز دارد اما به دلیل داشتن شرایطی قادر به انجام عمل نیستیم، بسیار مناسب است.